Privacyreglement

dental_clinic_in_lisbon_19

Uw gegevens worden met zorg behandeld

Van den Goorbergh – praktijk voor tandheelkunde verwerkt medische gegevens van patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij de privacy hoog in het vaandel staan. In ons privacyreglement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in het privacyreglement opgenomen welke rechten u heeft als betrokkene. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met de praktijk via email.

praktijk@vandengoorbergh.nl